fbpx

AGNES UTVIKLING

Agnes utvikling eies av Grendahl Holding AS 50% og Linstow AS 50%

Grendahl Holding AS har eksistert i nesten 80, og har gått fra å forhandle biler til å ha eiendomsutvikling som hovedvirksomhet.
Vi ønsker først og fremst å være med i prosjekter som fremstår som spennende og unike. Vårt mål om lønnsomhet mener vi best nås gjennom aktiv deltagelse i komplekse prosjekter hvor målet er å tilby et sluttprodukt som fremtidige brukere innen næring eller bolig, finner bedre enn tilfredsstillende.

Linstow AS har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter. I dag eier og forvalter Linstow eiendommer innen flere eiendomssegmenter, blant annet forvalter selskapet kontor-, helse, kjøpesenter-, hotell og parkeringseiendommer. Selskapet har en stor del av sine aktiviteter i utlandet. I Baltikum er Linstow en stor aktør innen hotel- og kjøpesentermarkedet.

Besøksadresse: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadresse: Postboks 156, 3291 Stavern
Tlf: +47 33 11 37 90
E-post: post@sjoparken.no

Besøk vårt visningsenter i Sjøparken.
Åpningstider er 8:00 – 16:00 hverdager - kveld/helg etter avtale.

DESIGNED WITH ♥ BY KERN.NO