fbpx

Helsefremmende stedsutvikling

En helsefremmende stedsutvikling betyr at vi som utbyggere allerede på tegnebrettet tar inn kunnskap om hva som er helsefremmende og forebyggende for de som skal bo her. En bevisstgjøring av denne kunnskapen på et så tidlig tidspunkt kan bidra til økt livskvalitet og gir fordeler for de som velger å bosette seg her. Vi som utviklere kan påvirke dette gjennom en bevisst og planlagt utforming av eiendom og områder, sier Hege Hidle Aaser, leder for helsesatsingen i Linstow.

Sjøparken – et sted folk har lyst til å leve. Bo og jobbe. Eller bare feriere.  

Skog, himmel og hav

Agnes omkranses mot nord av et unikt skogsområde med et rikt artsmangfold. Området er i stor grad flatt og tilgjengelig i sin naturlige form. Stedets historie, naturgitte forutsetninger, beliggenheten langs fjorden og nærheten til havet vil være naturlige grunnelementer som vil fremheves i arbeidet med å ta inn aktivitet som en naturlig del av det å bo- både på og utenfor området.

Linstow har håndplukket dette området for en helsefremmende områdeutvikling, og ønsker med valget av kommune og beliggenhet å vise en vei for å lykkes med å utvikle områder utenfor de største byene, gjennom samarbeid.

Mange behov holder seg konstant gjennom livet. Vi ønsker å ivareta disse behovene og eventuelle nye behov som kan oppstå, både i bolig og omgivelser. Resultatet for den som bor her, blir at boligen får en større verdi også utenfor hjemmet. Dette kan gjøres gjennom relativt vanlige tilbud som gjesteleilighet, selskapslokale, betjent resepsjon og lignende, men også via nye måter å tenke delingsfunksjoner og i sosiale aspekt det kan tilrettelegges for.

Tomteområdet som skal utvikles er regulert for ca 600 boliger og ca 80,000 kvm næring. Den nye bydelen vil være en naturlig videreutvikling av det allerede kjente og prisbelønte prosjektet Sjøparken. Hittil er det ferdigstilt, og under bygging, 75 leiligheter og 8 Sjøhus på området. Det er også bygget barnehave og næringslokaler. Den nye bydelen tilbyr varierte boliger, med Stavern som nærmeste nabo.

Å utvikle boliger i sentrum av en større by er stort sett forutsigbart for en utbygger. Vi vil gjennom utviklingen av bydelen vise hvordan eiendomsbransjen gjennom samarbeid og planlegging av stedsutvikling kan legge til rette for gode tjenester, mer forebygging og attraktive bomiljøer, da dette vil gi merverdi for den som bor, for den som bygger og vekst for kommunen hvor utviklingen finner sted.

Linstow er et av Norges ledende eiendomsselskaper, og utvikler og forvalter store eiendomsprosjekter innen ulike segmenter. Et av satsingsområdene til Linstow er helse, både i byutvikling og som eier av flere helsehus.

Vi har forvaltet og utviklet helsehus snart ti år, og har gjennom dette arbeidet identifisert et behov for innovasjon i tradisjonell eiendomsutvikling rettet mot å nå målene om forbedret folkehelse og økt bærekraft i det offentlige tjenestetilbudet

Besøksadresse: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadresse: Postboks 156, 3291 Stavern
Tlf: +47 33 11 37 90
E-post: post@sjoparken.no

Besøk vårt visningsenter i Sjøparken.
Åpningstider er 8:00 – 16:00 hverdager - kveld/helg etter avtale.

DESIGNED WITH ♥ BY KERN.NO