fbpx

De naturlige fargene i en ny bydel, med mye historie

Ønsket om farger i Sjøparken falt seg like naturlig som å velge en stedstilpasset og human arkitektur. Det å være omkranset av vakker skog og fjord, innbød til respekt. Både for innseilingen i Larviksfjorden, at man ikke ønsket å ha farger som tok for mye plass i front, og derav heller tillate mer farger jo lengre inn i kanalene/ boligøyene man kommer. Det var viktig med en fargeskala som ivaretok stedets egenart, naturen- samtidig som man også ønsket å ta et blikk tilbake i tid, med tanke på industri og historien Agnes og Stavern har.

Som Stavern sin historiske flotte bruk av farger, som det Stavernsgule(Fredriksvern) – og ikke minst den vakre fargesatte Fredriksvern kirke. Den gamle teglsteinbebyggelsen på Agnes «hedres» med den varme terrakotta fargen i de nye byggene. Hvert bygg får så sin «palett», som skal stå godt sammen med hele øya og bydelen fremtidig. Således vil man bevege seg mot en varmere fargetone på øyene innenfor, desto nærmere torget og det grønne man kommer. 

Det var vår arkitekt Mer arkitektur som kom opp med et utvalg av egnede farger, som vi som utbygger i felleskap med eier og arkitekt valgte paletten ut ifra. 

Medeier Petter Grendahl om prosessen:

Agnes fabrikker som vi fikk kjøpt i 2004, var en skjult perle for de fleste andre enn de som hadde sitt virke der grunnet at det var stengt for allmenheten. Kombinasjonen av vannet, havutsikten, over 100 dekar med skog og strender gjorde det mulig å utvikle et prosjekt som kan oppnå de kvaliteter som vi ønsker å levere til våre kunder.

Med en regulering på plass som lar de aller fleste boliger få til tilgang til utsikt mot vann, skog eller hav, nærmet vi oss et produkt vi var komfortable med, men det å stable opp tradisjonelle blokker med leiligheter syntes vi var feil!
Omgivelsene vi befinner oss i innvirker på vårt humør og adferd. Flere besøk til byen Portofino i Italia har inspirert oss. Man blir i godt humør av å være der!
Det kan skyldes de vakre og varme farvene på husene som omkranser havnen med de farverike båtene som dupper i bølgene. Eller kanskje det å følge med på de lokale som snakker til hverandre fra balkongene, eller svinser rundt mellom fiskekasser og blomsterkasser. Arkitekten har fanget ideen på en god måte, og vi mener vi har klart å fange opp den trivselen som preger Portofino og andre lignende byer.

Mer arkitektur om prosessen:

Kontakten med sjøens liv og bevegelse, lyder og lukter, – og spesielt lyset og refleksenes spill, gir stedet en helt spesiell atmosfære som vil prege alle boligene.
Boligøyene er formet med tanke på optimalisering av sol- og utsiktsforhold.
Den vertikale inndelingen og de brukne vinklene bidrar til en nedskalering av boliganlegget, fargebruken forsterker konseptet og er et verktøy for å komponere fasadene. Dette gir bebyggelsen karakter og identitet, – som igjen bidrar til å skape tilhørighet. Farger skaper stemning, påvirker oss og begeistrer.

Prosessen rundt fargevalget har tatt tid, – både med teamarbeid internt hos MER arkitektur og sammen med byggherre. Det har vært vesentlig å få testet store prøver på stedet, – den samme fargen opptrer forskjellig fra tomt til tomt. Farger er sjelden fine alene, men i samspill med andre, – paletten har derfor blitt testet i flere varianter før det endelige valget ble tatt.

Fargene på den ytterste øyen er i stor grad hentet på stedet, – himmel, sjø, svabergene og teglen rundt torget. Innover i bukta vil denne fargebruken endre seg til en varmere og kanskje sterkere fargeskala.

Stavern har flere historiske bygninger med en frodig fargebruk, – og byen har jo sin egen farge oppkalt etter seg, – Stavernsgult. Fredriksvern kirke, garnisjonskirke for Fredriksvern fra 1756, har også vært en inspirasjon for fargebruken innover i bukta.

Det var kombinasjonen av dette som gav Sjøparkens sine valgte farger og utrykk. Vi fikk stor oppmerksomhet rundt dette først i 2018 da Sjøparken ble trukket frem som en motvekt til fargeløse fasader i nybygg, hvor det hvite og grå var dominerende. Farge Dagny, Mer arkitektur og GMN kom på besøk for å vise fargene og snakke om prosessen, etter mye oppmerksomhet i sosiale medier, Aftenposten mm.

Vi er så glade for at så mange verdsetter vår «fargesterke» bydelsutvikling!

Besøksadresse: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadresse: Postboks 156, 3291 Stavern
Tlf: +47 33 11 37 90
E-post: post@sjoparken.no

Besøk vårt visningsenter i Sjøparken.
Åpningstider er 8:00 – 16:00 hverdager - kveld/helg etter avtale.

DESIGNED WITH ♥ BY KERN.NO